Platební podmínky


 Postup při koupi bytu

 1.  Rezervace – podpis dohody o rezervaci, složení 100.000,- Kč.
 2.  Podpis smlouvy o smlouvě budoucí.
 
3.  Záloha ve výši 10% ceny bytové jednotky.
 
4.  Výstavba domu, klientské změny dispozice bytu a povrchových úprav v souladu s harmonogramem výstavby.
 
5.  Splátky v souladu s průběhem výstavby.
 
6.  Kolaudace.
 
7.  Složení poslední splátky kupní ceny do advokátní úschovy.
 
8.  Přidělení čísla popisného magistrátem, odstranění případných vad a nedodělků.
 
9.  Podpis kupní smlouvy, podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí.
10. Vklad vlastnického práva kupujícího do katastru nemovitostí, uvolnění poslední splátky kupní ceny z advokátní úschovy.

 V případě potřeby klienta financovat koupi bytu hypotéčním úvěrem nebo úvěrem ze stavebního spoření, poskytneme veškerou součinnost včetně služeb finančního poradce a předjednání úvěru se spolupracujícími bankovními ústavy. Umožníme použití bytu a příslušného podílu na pozemku jako zástavy k zajištění úvěru nebo splátek z vlastních zdrojů.

Klient si může domluvit  individuální splátkový kalendář,  např. zaplacení pouze první zálohy při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí a další platby až z hypotéky po dokončení hrubé stavby domu.